Visie op ouderparticipatie

Home / Over onze school / Visie op ouderparticipatie

In De Notelaar is “samen school maken” geen onbeduidend begrip.

Ouders, leerkrachten en kinderen ‘leven’ samen, ‘denken’ samen en ‘doen’ samen.
Door de gezamenlijke inzet voor eenzelfde doel ontstaat een hechte, sociale gemeenschap.

Engagement en initiatief zijn absoluut welkom.

Onze oudervereniging ’t Nootje bestaat uit een kleine groep heel gedreven, enthousiaste maar tevens positief-kritische ouders.

Tijdens zeswekelijkse vergaderingen denken de ouders actief mee op verschillende domeinen binnen onze schoolwerking. Welke leuke, ludieke ouder-activiteit kunnen we organiseren op het schoolfeest? Hoe kunnen we de positie van onze school binnen de gemeente versterken? …?

Vergader je liever niet? Geen probleem! Er is veel ruimte voor praktische inzet. Bakken van een cake, plastificeren van boeken, schilderen van muren, autovervoer tijdens een uitstap, enquêtes opmaken,… De talenten van elke ouder krijgt een plaatsje binnen de ouderparticipatie.

Op initiatief van enkele ouders is een ouderwerkgroepje ontstaan dat samenkomt om tijdens een gezellige babbel met andere ouders de handen uit de mouwen te steken.

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. De schoolraad bestaat uit ouders, personeel en de lokale gemeenschap. In het GO! overlegt de schoolraad met de directeur en geeft hij advies aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur.

Voor meer info over ouderverenging ’t Nootje kan je terecht bij onze voorzitter Ken op tnootje@hotmail.com.

Is het ouderwerkgroepje meer je ding?
Sjoeke, de mama van Jasmijn en Aline, geeft je graag meer info op sjoekeknockaert@hotmail.com.