Visie op leerbegeleiding

Home / Over onze school / Visie op leerbegeleiding

 Elke leerling op onze school is uniek. Elk met z’n eigen talenten, onderwijsbehoeften en dromen. Onze focus ligt op de groeimogelijkheden van elk kind.
We scheppen mogelijkheden zodat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen, elk volgens zijn eigen kunnen, ambities en interesses.

Het zorgbeleid op onze school wordt gedragen door het hele schoolteam. De klasleerkrachten zijn de spilfiguren van de hele zorgwerking. Zij hebben een prominente rol dus het is zéér belangrijk dat zij hierin gesteund worden door het zorgteam. Zij moeten het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan en kunnen rekenen op de expertise van het zorgteam.

In ons zorgbeleid onderscheiden we drie domeinen waarop kinderen nood kunnen hebben aan ondersteuning.

Leerbegeleiding

We ondersteunen het leren van de leerlingen om de vooropgestelde leerdoelen te bereiken of na te streven. Het gaat dus over alle maatregelen die onze school neemt om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen de eindtermen, vervat in het GO!-leerplan, bereiken.

Socio-emotionele begeleiding

Elk kind moet binnen de klas/de school de mogelijkheid hebben om zijn gevoelens te uiten. De school is een veilig klimaat waar het kind bij een vertrouwenspersoon terecht kan, een schoolmedewerker (al dan niet de eigen klasleerkracht) waar het kind zich goed bij voelt.

Schoolloopbaanbegeleiding

Elke leerling leert zichzelf beter kennen: zijn belangstelling, capaciteiten, motieven, waarden en gevoelens, noden en behoeften, fysieke eigenschappen en gezondheidsaspecten. Elke zesdeklasser leert welke keuzes hij kan maken qua studies.

Het spreekt vanzelf dat al deze facetten van het begeleiden van onze kinderen onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn en mekaar beïnvloeden.