Oudervereniging ’t Nootje

Home / Over onze school / Oudervereniging ’t Nootje
Basisschool De Notelaar heeft al jaren een eigen oudervereniging: ’t Nootje.
Deze enthousiaste ouders werken mee aan een leuke, interessante, kwalitatieve, veilige school en dit uiteraard in overleg met de directeur en het team van de Notelaar.
We brengen ouders bij elkaar, door o.a. het organiseren van het oudercafé bij een oudercontact. Eveneens dragen wij ons steentje bij aan allerlei activiteiten (vb. schoolfeest, schoolkalender).
 
Ook doen we suggesties en trachten we naar oplossingen te zoeken voor verbeterpunten of knelpunten binnen en buiten de school.
Verder vormen wij een brug tussen de schoolwerking en de gemeentelijke adviesraden.
Concreet is de school door ons vertegenwoordigd in het Lokaal Overlegplatform Kinderopvang (LOK), de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (GEMINA).
 
Hebben jullie vragen of ideeën? Hebben jullie suggesties voor deze adviesraden? Willen jullie ook deel uitmaken van
de oudervereniging?
Neem gerust contact op met één van de leden van het oudercomité of stuur een mail naar tnootje@hotmail.com.