Leerlingparticipatie in de Kinderraad

Home / Over onze school / Leerlingparticipatie in de Kinderraad
In De Notelaar staat het kind centraal.
De kinderen leren samenwerken…
Ze nemen initiatief…
Ze ondervinden dat er andere meningen zijn…
En ze leren schoolgenoten respectvol en gelijkwaardig behandelen.

De Kinderraad

Leerlingparticipatie in de Kinderraad is de ideale manier om bovenstaande doelen te bereiken.

Onze nieuwe Kinderraad bestaat uit Feride, Quinten en Charlotte.

Tweemaandelijks vindt een kinderraadforum plaats. Tijdens het forum stellen twee vertegenwoordigers van elke klas uitgewerkte ideeën voor alle andere lagereschoolkinderen. Elke leerling kan dan zijn/haar stem uitbrengen. De goedgekeurde voorstellen neemt de kinderraadvoorzitter mee in het gesprek met mevrouw Bérénice. Zij legt de voorstellen voor aan de juffen en samen beslissen ze of iets kan doorgaan.

Op deze manier krijgt elk Notelaarkind de kans zijn/haar steentje bij te dragen om SAMEN school te maken.

Ook in de gemeente kunnen we ons steentje bijdragen door te zetelen in de kindergemeenteraad. De raadsleden brengen zelf agendapunten aan. Charlotte, Chloe en Ciara uit het vijfde leerjaar vertegenwoordigen onze school.