Over onze school

Home / Over onze school

Schoolvisie

De Notelaar is een kleinschalige school.
Iedereen kent iedereen.

We spelen en leren samen in leefgroepen
waardoor we leren van elkaar.
We werken gedifferentieerd
zodat elk kind op zijn/haar eigen tempo ontwikkelt,
zodat bij elk kind zijn/haar talenten
in de verf gezet worden.

In De Notelaar voelt je kind zich goed.

Onze missie

Wij opteren voor onderwijs waarin naast de kernopdracht – kwalitatief onderwijs aanbieden – ook ruimte is voor het bewaken van het welbevinden van onze Notelaarkinderen, hun ouders en het Notelaarpersoneel. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze sterke leerbegeleiding.

Wij streven naar een onderwijsloopbaan waarin er een vlotte overgang is van de kleuterklas naar het eerste leerjaar en van het zesde leerjaar naar het middelbaar. Dit kan door een intense samenwerking tussen de personeelsleden van de kleuterklassen en de lagere school maar ook door samenwerkingsverbanden met de middelbare scholen in de buurgemeentes.

Wij reiken zoveel mogelijk interessevelden aan en wekken via projecten de nieuwsgierigheid voor muziek, cultuur, toneel, sport, milieu, wetenschap, techniek, maatschappij,…

Wij vormen kinderen die mondig zijn maar hun mening op een beleefde en respectvolle manier naar voor brengen.

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en begeleiden, zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige en positief denkende, kritische jongeren, kan niet zonder een duidelijke visie. Onze schoolvisie sluit aan bij het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.